Návod

Zde je stručný návod, jak KeyLogger rozchodit.

 1. Instalace

  • Rozbalte soubor na nějaké bezpečné místo. (Takové místo, kde jej nikdo nebude hledat).
  •  
 2. Spuštění aplikace

  • Otevřete soubor "schostx.exe". Pokud jste soubor přejmenovali, tak otevřete Váš přejmenovaný soubor.
  •  
 3. Získání licence

  • Po prvním spuštění apliakce KeyLogger na Vás vykoukne 20 minutová trial verze. Po vypršení tril se zobrazí registrační formulář, který Vás nabádá k získání licenčního klíče.
  • Získat licenci na KeyLogger můžete získat 2 způsoby:
   1. Platba pomocí SMS ve tvaru "pm keylogger vas@email.cz" na telefonní číslo: "9033379"
   2. Platba pomocí převodu na účet "1212753017/3030" nezapomeňte uvést do poznámky pro příjemce Váš email.
  • V případě platby pomocí SMS zaplatíte 79Kč a licence vám přijde na uvedený email obratem.
  • V případě platby pomocí bankovního převodu zaplatíte 50Kč a licence vám přijde ihned po obdržení platby.
  • Po obdržení licence zadejte Váš licenční klíč pro KeyLogger vyplňte validně formulář a potvrďte tlačítkem.
  •  
 4. Nastavení

  • Nově se nastavení dělí na 3 části:
   • Email - nastavení emailového klienta, která zajišťuje posílání emailů na Váš emailový účet
    • SMTP server - zde se nastavuje smtp server odkud chcete odesílat emaily. Například SMTP gmailu je následující: smtp.gmail.com více zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Simple_Mail_Transfer_Protocol
    • Povolit SSL - zda váš SMTP server podporuje SSL, gmail toto nastavení vyžaduje, více zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Secure_Sockets_Layer
    • SMTP port - je port, přes který Vám Váš SMTP server umožňuje odesílat emaily. Například gmail má 465
    • Email - zde vyplníte Váš email ze kterého se bude log posílat
    • Heslo - zde vyplníte vaše tajné heslo k emailu, z nějž se budou logy posílat
    • Email - cílový email, kam se budou logy posílat
   • Obecné - zde nastavujete obecné funkce, které chcete, aby keylogger vykonával.
    • Řetězec pro skrytí - je to řetězec, který když se objeví v dávce, tak zajistí skrytí aplikace
    • Řetězec pro odkrytí - dělá přesně opak řetězce pro skrytí
    • Po kolika znacích zapisovat do souboru - jedná se o dávku, kdy po dosažení zadaného počtu znaků se zapíše log do souboru. V návodu je toto zvané "Dávka"
    • Velikost souboru pro odeslání na email v MB - Log se zapisuje do souboru, pokud dosáhne zadané velikosti, zašle se na email. Lze zadávat i desetiná čísla.
    • Překládat systémové znaky do srozumitelné podoby - Zatím není integrováno
    • Po zápisu do souboru odeslat záznam na email - při zápisu dávky se odešlou stisknuté klávesy na email jako prostý text
    • Po zápisu do souboru odeslat soubor na email - pokud je splněna podmínka velikosti souboru, bude tento soubor poslán na email v okamžiku, kdy se zapíše dávka.
    • Smazat soubor po odeslání na email - smaže soubor po tom, co se úspěšně odešle na email
    • Pořizovat screeny obrazovky dle nastavení screenů - zajistí snímání obrazovky, pokud jsou splněny podmínky v nastavení screenů
    • Spouštět aplikaci po startu windows - spustí aplikaci po startu windows
    • Spouštět aplikaci po startu windwos skryte - spustí aplikace ve skrytém módu.
   • Snímání obrazovky - nastavení pro snímání obrazovky
    • Nastavení intervalu snímání obrazovky od 5 sec do 60 sec. Defaultně nastaveno 5sec - to znamená, že KeyLogger každou 5 vteřinu, pokud text obsahuje alespoň jedno slovo ze seznamu, udělá kopii obrazovky a uloží ji na patřičné místo.
    • Nastavení akčních slov - Zde se vypisují slova, na které má snímání obrazovky reagovat. Slova se oddělují středníkem. Pokud zde uvedené slovo bude zachyceno v logu, KeyLogger začne pořizovat screeny obrazovky ve Vámi zadaném intervalu po dobu existence tohoto slova v dávce. Dávka je stanovena počtem znaků, které je nutné dosáhnout, než se log zapíše do souboru.
  • Nezapomeňte celé nastavení potvrdit tlačítkem "Uložit a zavřít".
  •  
 5. Skrývání a odkrývání okna KeyLoggeru

  • K tomu, aby bylo možné okno skrýt musíte napsat rychle "POI".
  • K tomu, aby bylo možné okno odkrýt musíte napsat rychle "IOP".
  • Může se stát, že se vám to nepovede napoprvé. Je to díky tomu, aby byl program hůře odhalitelný.
  •  
 6. Spuštění KeyLoggeru - zahájení logování

  • Pro spuštění KeyLoggeru musíte zaháčkovat možnost " Souhlasím, že nebudu tento KeyLogger používat protizákoně. Autor nenese žádnou zodpovědnost za zneužití programu. " a násleně kliknout na tlačítko "Spustit".
  •  
 7. Kde se nachází Log a Obrázky?

  • Standardní cesta pro ukládání souboru se záznamem stisklých kláves je: C:\Users\vašeJméno\AppData\Roaming\SysSoubory\Log
  • Standardní cesta pro ukládání souboru se záznamem stisklých kláves je: C:\Users\vašeJméno\AppData\Roaming\SysSoubory\Obr\zdeJsouObrázkyObrazovky
  • K otevření souboru na něj 2x poklepejte myší a vyberte vhodný program pro jeho otevření. Pro soubor logu stačí klasický poznámkový blok a pro obrázkový soubor můžete použít malování.
  •